DittDyrs

En serie produkter som er utviklet og laget i Norge av Heidi Bye Svartangen. Heidi eier Ditt Dyrs Helse AS og er utdannet Muskelterapeut og Naturmedisinsk Dyreterapeut (veteropat) og driver sin egen klinikk på Revetal i Vestfold. Produktene hennes har størst andel økologisk innhold, så langt det har latt seg gjøre, og inneholder kun naturlige ingredienser som har vist seg å ha god effekt på pels, øre, nese og poter. Nøye testede produkter, med god virkning for sine bruksområder.

washbaremail